Vi utför uppdrag framförallt i Delphi och C++. Vi har ett omfattande Delphi bibliotek “CDTL” anpassad för realtidsstyrningar. Exempel på uppdrag är Programmet Metricon för Jensen Sweden AB Plagg sorterings program för stora tvätterier i hela värden. Programmet VISP (Vehicle Inspection by System Parameters) för Volvo Personvagnar & ÅF Ångpanneförening AB Produktionstestprogram där data från bilens datorer och nätverk samlas in under 10 min rulltest. C:a 120 KB/bil data lagras. Alla tester definieras av olika ansvariga beredare på Volvo i ett separat program för bilens olika delar och varianter. Alla bilar i produktion testas med VISP. Data sparas per bil i en speciell server och används för statistik och kvalitetsuppföljning via ett administrationsprogram. Totalt finns 19 rulltestsystem i Volvo:s fabriker. Projektet påbörjades 1993 Motsvarande program har även utvecklats för Volvo LV Programmet BRS för Folkspel / BingoLotto Administrativ mjukvara för hantering av register, budget, säljuppföljning och statistik för folkrörelsens olika lotterier. Fleranvändare och databasbaserat program med tyngdpunkt på rapporter. Varje vecka läggs ut 1000 tals sidor statistik och annan uppföljning ut på hemsidan för Folkspel. Programmet Sputter control för Sunstrip AB. Sunstrip tiilverkar bl.a. solfångarstrips i aluminium med en sputtrad svart yta för optimal soluppfångning. Banden sputtras i vakuum med hjälp av magnetroner som skapar ett plasma. Denna maskin styrs av en PC där Turntech AB har utfört styrningen. Hem Föreg. Nästa Slut © Turntech AB